Teenused :

Lindude püüdmine:

lindude püüdmine
 • Lindude püüdmine.
 • Laopindade ja estakaadide kaitse lindude eest.
 • Lindude eemaldamine kinnistest hoonetest.
 • Lindude eemaldamine poolkinnistest hoonetest.

Lindude peletamine:

lindude peletamine
 • Lindude peletamine.
 • Katuste, rõdude, akende ja fassaadide kaitse lindude eest.
 • Kinniste ja poolkinniste hoonete, samuti avatud territooriumide kaitse lindude eest.

Puhastusteenus ja koristus :

 • Linnu väljaheidete puhastus.
 • Linnu väljaheidete koristus ja pesu.
 • Linnupesade likvideerimine.
 • Lindude tekitatud mustuse üldpuhastus ja koristus.
Puhastus ja koristus

Lindude päästmine :

 • Lindude päästmine.
Lindude päästmine

Raptor Awards :

Raptors Awards
 • Кursused Eestis, Balti Riikides, Ukrainas või Venemaal:
Röövlindude pidamine ja Röövlindude õpetamine

Muud teenused :

Lindude transportimine
 • Lindude transportimine.
 • Lindude dresserimine foto ja filmimise jaoks. 
 • Lindude väljaõpetamine.