Linnuabi teenused...

Lindude peletamine:

lindude peletamine
 • Lindude peletamine.
 • Katuste, rõdude, akende ja fassaadide kaitse lindude eest.
 • Kinniste ja poolkinniste hoonete, samuti avatud territooriumide (näiteks: pargid) kaitse lindude eest.

Puhastusteenus ja koristus :

Puhastus ja koristus
 • Linnu väljaheidete puhastus.
 • Linnu väljaheidete koristus ja pesu.
 • Linnupesade likvideerimine.
 • Lindude tekitatud mustuse üldpuhastus ja koristus.

Lindude püüdmine:

lindude püüdmine
 • Lindude püüdmine.
 • Laopindade ja estakaadide kaitse lindude eest.
 • Lindude eemaldamine kinnistest hoonetest.
 • Lindude eemaldamine poolkinnistest hoonetest.

Linnupeletus ogade müük ja paigaldus

linnuogad
Roostevaba ogad ja Linnutõkked. Linnuogad ja Linnutõke

Linnuvõrkude paigaldus ja müük

Linnuvõrk
Linnuvõrk. Kaitse lindude eest.

Lindude päästmine :

Lindude päästmine

Muud teenused :

Lindude transportimine

 • Lindude dresserimine foto ja filmimise jaoks. 
 • Lindude väljaõpetamine.