Teenused :

 Püüdmine ja peletamine :

Lindude püüdmine.
Lindude peletamine.
Lindude eemaldamine kinnistest hoonetest.
Lindude eemaldamine poolkinnistest hoonetest.
Katuste, rõdude, akende ja fassaadide kaitse lindude eest.
Kinniste ja poolkinniste hoonete, samuti avatud territooriumide kaitse lindude eest.

ja paljud muud lindudega seotud mured...

 Puhastus ja koristus :

Linnu valjaheidete puhastus.
Linnupesade likvideerimine.
Lindude tekitatud mustuse üldpuhastus ja koristus.

 Muud teenused :

Lindude transportimine.
Lindude dresserimine foto ja filmimise jaoks. 
Lindude väljaõpetamine.


Lindude päästmine